Obecné oznamy
Zasadnutia OZ
VZN
Civilná ochrana

Obecné oznamy

Harmonogram zberu odpadu na rok 2015

harmonogram zberu odpadu ( .pdf, dokument, 980 KB)

Poznámka:

POUŽITÉ BATERKY z rôznych spotrebičov a drobné elektrospotrebiče môžete počas pracovnej doby odovzdať do elektro-boxu, ktorý je umiestnený na chodbe OcÚ.

ZBER PNEUMATÍK 2. mája 2013

ZBER PAPIERA 2x ročne kontajner bude umiestnený v areáli ZŠ
– termín zverejníme dodatočne
– papier musí byť zviazaný do balíkov.

ZBER ELEKTRO ODPADU 2x ročne – termín zverejníme dodatočne

ZBER HALUZ NA DRVENIE od 15.3.2013 podľa potreby – haluze musia byť zviazané do snopkov.

ZBER TEXTILU - kontajner pri OcÚ© Copyright obec Zemianske Sady. 2008 - 2014         vytvoril:   myrec